04/05/2015 12:05
Mô tả công việc – Truyền thông, hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định về đào tạo và phát triển đến CBNV – Phân tích nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo – Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo, phát triển... Chi tiết »