Chuyên mục: Các câu hỏi về vấn đề tuyển dụng

Tốt nhất nên có một số kinh nghiệm nhưng nếu ứng viên có động lực thì thậm chí những người không có kinh nghiệm cũng sẽ được công ty đào tạo. Chúng tôi không quan trọng cần thiết phải có bất cứ trình độ chuyên môn nào; tuy nhiên, sẽ có một số trình độ chuyên môn chúng tôi yêu cầu ứng viên cần phải đạt được sau khi tuyển dụng.

Theo nguyên tắc, chúng tôi không đưa ra hạn chế nào. Quá trình học tập và làm việc đơn thuần chỉ là một phương tiện để tham khảo, và ứng viên sẽ không bị từ chối nếu chỉ dựa trên những hạng mục này.

Theo nguyên tắc, chúng tôi không trả lại hồ sơ cá nhân/thông tin cá nhân chúng tôi đã nhận được nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin này vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng để tuyển chọn nhân viên.

Tùy theo hoàn cảnh, chúng tôi sẽ cho phỏng vấn vào thứ bảy, chủ nhật và trong các buổi tối. Vui lòng ghi chú lại ngày và thời gian thuận tiện cho anh/chị trong đơn xin việc.

Cách thức điển hình để trở thành một nhân viên chính thức như sau: xem xét hồ sơ cá nhân → phỏng vấn → giai đoạn thử việc → tuyển dụng (làm nhân viên chính thức). Thời gian từ khi nhận đơn xin việc đến khi phỏng vấn thường là 3 ngày. Giai đoạn thử việc kéo dài trong 2-3 tháng.

Nếu quý khách chưa tìm thấy nội dung cần trong câu hỏi thường gặp, xin vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi qua mẫu sau

    Họ tên (*):

    Email (*):

    Nội dung câu hỏi:

    Mã Code:
    captcha