15/05/2015 08:05
NÀO CÙNG CHUNG TAY GÓP SỨC XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HIỆN ĐẠI CHO ĐẤT NƯỚC * KHU VỰC: BÌNH THUẬN – VIỆT NAM * VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: trợ lý giám đốc dự án (xây dựng định hướng phát triển lên giám đốc phát triển dự án)... Chi tiết »