THUDOJSC là một công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu với các lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ. Để cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, THUDOJSC đã thiết lập các đối tác tiêu biểu trong các lĩnh vực khác nhau. Sau đây là một số đối tác tiêu biểu của THUDO*JSC:

  1. SINOVINA: SINOVINA là một trong những đối tác chiến lược của THUDOJSC trong lĩnh vực thương mại quốc tế. SINOVINA cung cấp cho THUDOJSC các giải pháp vận chuyển hàng hóa chất lượng cao và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của THUDO*JSC đến các thị trường quốc tế.
  2. WWH: WWH là một trong những đối tác chiến lược của THUDOJSC trong lĩnh vực vật tư thiết bị. WWH cung cấp cho THUDOJSC các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu suất và năng suất của các nhà máy xi măng, giúp THUDO*JSC cung cấp sản phẩm xi măng chất lượng cao cho thị trường.
  3. LAND2H: LAND2H là một trong những đối tác chiến lược của THUDOJSC trong lĩnh vực bất động sản. LAND2H cung cấp cho THUDOJSC các giải pháp đầu tư bất động sản, hỗ trợ THUDO*JSC đầu tư và phát triển các dự án bất động sản với hiệu quả cao.
  4. TESI: TESI là một trong những đối tác chiến lược của THUDOJSC trong lĩnh vực giải pháp công nghệ. TESI cung cấp cho THUDOJSC các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp THUDO*JSC nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp dịch vụ tiên tiến và chất lượng cao cho khách hàng.

Với các đối tác tiêu biểu như SINOVINA, WWH, LAND2H và TESI, THUDO*JSC đã cải thiện hiệu quả hoạt động của mình, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao giá trị của các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.