female-manager-supervising-employee

HÔỊ ĐỒNG CỔ ĐÔNG > HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ > CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ > TỔNG GIÁM ĐỐC – KẾ TOÁN TRƯỞNG – GĐ PHÒNG HCNS – GĐ PHÒNG SALES – GĐ PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

– GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN DU LỊCH > PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NGHIỆP VỤ VÉ MÁY BAY – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NGHIỆP VỤ TOUR – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NGHIỆP VỤ VISA

– GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN BÁN HÀNG ONLINE > PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN HÀNG GIA DỤNG – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN HÀNG ĐIỆN TỬ – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN HÀNG MAY MẶC

– GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN DỊCH VỤ MARKETING ONLINE > PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH MẢNG THIẾT KẾ WEB – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH MẢNG SEO

– GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN DỊCH VỤ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP > PGD ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ – PGD TUYỂN DỤNG – PGD

– GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN DỊCH VỤ KỸ THUẬT