Có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến quá trình học tập hoặc giới tính khi nộp đơn xin việc không?

26/05/2015 Tác giả:

Theo nguyên tắc, chúng tôi không đưa ra hạn chế nào. Quá trình học tập và làm việc đơn thuần chỉ là một phương tiện để tham khảo, và ứng viên sẽ không bị từ chối nếu chỉ dựa trên những hạng mục này.