Vì một số lý do hạn chế liên quan đến công việc hiện tại nên tôi có thể tham gia phỏng vấn sau giờ làm việc hoặc vào thứ bảy, chủ nhật được không?

26/05/2015 Tác giả:

Tùy theo hoàn cảnh, chúng tôi sẽ cho phỏng vấn vào thứ bảy, chủ nhật và trong các buổi tối. Vui lòng ghi chú lại ngày và thời gian thuận tiện cho anh/chị trong đơn xin việc.