Vui lòng giải thích về quy trình tuyển dụng nhân viên chính thức

26/05/2015 Tác giả:

Cách thức điển hình để trở thành một nhân viên chính thức như sau: xem xét hồ sơ cá nhân → phỏng vấn → giai đoạn thử việc → tuyển dụng (làm nhân viên chính thức). Thời gian từ khi nhận đơn xin việc đến khi phỏng vấn thường là 3 ngày. Giai đoạn thử việc kéo dài trong 2-3 tháng.